Albertus Antonij Jansen
Andrietta Eggink
Gezinspagina Jakob Westendorp
Maria van Erven

Willem Hendrikus Jacobus Jansen (1880-?)
Maria Westendorp (1896-1935)

Genealogisch onderzoek André Westendorp - opgemaakt met Haza-21 - 15 jun 2020

Partners

Kinderen