opgemaakt met Haza-21 - 15 februari 2021


Genealogisch onderzoek André Westendorp

  Dit is een publicatie van André Westendorp


Genealogie

Algemeen

 Register van familienamen en patroniemen
 Register van voornamen
 Organisaties en Rechtspersonen
 Register van bronnen
 Fotogalerij van personen
 Fotogalerij van gebouwen
 Fotogalerij van graven
 Gebouwen en Graven
 Percelen
 Overzichtskaart van gebouwen en graven

Kwartierbladen

 Vinke-de Leeuw
 Westendorp-Martens
 van der Bruggen-Coolen
 Plender-van Dijk

Kwartiertabellen

 Vinke-de Leeuw
 Westendorp-Martens
 van der Bruggen-Coolen
 Plender-van Dijk

Nakomelingen

 Genealogie Kamp
 Genealogie Vinke
 Genealogie Westendorp
 

Fotoalbums

 bidprentjes en rouwkaarten
 fotoalbum grafstenen
 fotoalbum personen
 

Bibliotheek

Algemeen

 Alfabetische inventaris

Collecties

 Bibliotheek "Jan van Arkel"
 collectie André Westendorp