Jan Egberts Vinke (1744-1804)

60 jaar
 

zoon van Egbert Henrix en Aaltje Gerrits
echtgenoot van Heiltje Jans

Vermeldingen

 • is Nederduits Gereformeerd gedoopt op 19 januari 1744 te Heerde.
  • vader: zijn vader Egbert Henrix
  • moeder: zijn moeder Aaltje Gerrits
 • Jan Vinke, te Oldebroek, is bruidegom op 17 april 1773 te Heerde.
 • Jan Vincke is bruidegom op 16 mei 1773 te Oldebroek (afkomstig van Heerde).
 • wordt als lidmaat vermeld op 25 juni 1773 te Oldebroek (op attestatie van Heerde).
 • is vader van Aaltje Vinke op 10 juli 1774 te Oldebroek.
 • Jan Vincke is vader van Jan Vinke op 6 april 1777 te Oldebroek.
 • Jan Egbertsz Vincke is vader van Jan Vinke op 15 augustus 1779 te Oldebroek.
 • is vader van Driesje Vinke op 18 augustus 1782 te Oldebroek.
 • Jan Vincke is vader van Driesje Vinke op 26 augustus 1784 te Oldebroek.
 • Jan Vinke is vader van Driesje Vinke op 1 maart 1785 te Oldebroek.
 • Jan Vincke is vader van Egbert Vinke op 25 februari 1787 te Oldebroek.
 • Jan Vinke is vader van Aalt Vinke op 24 januari 1790 te Oldebroek.
 • Jan Vincke is vader van Hendrikje Vinke op 20 november 1791 te Oldebroek.
 • is begraven op 23 november 1804 te Oldebroek (nalatende vrouw en 5 kinderen).
 • wordt als vader bruidegom vermeld op 13 maart 1813 te Oosterwolde.
 • wordt als vader bruidegom vermeld op 2 december 1814 te Kampen.
 • wordt als vader bruid vermeld op 11 juli 1818 te Gemeente Doornspijk.
 • Jan Vinke is vader van Aalt Vinke op 24 augustus 1826 te Doornspijk.


Woonplaatsen

  in 1773     bruidegom     Oldebroek    

Bronnen

- lidmatenregister - Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde gemeente 1772 - 1859  (open deze bron)
- begraafregister - Begraafboek - Burgerlijke gemeente 1780-1785, 1793-1811 folio 13 (open deze bron)
19 jan 1744 - doop - doopinschrijving Jan Egberts  (open deze bron)
17 apr 1773 - trouwregister - ondertrouwinschrijving Jan Vincke en Heiltje Jans  (open deze bron)
17 apr 1773 - trouwregister - ondertrouwinschrijving Jan Vinke en Heiltje Jans  (open deze bron)
10 jul 1774 - doop - doopinschrijving Aaltje Vinke  (open deze bron)
06 apr 1777 - doop - doopinschrijving Jan Vinke  (open deze bron)
15 aug 1779 - doop - doopinschrijving Jan Vinke  (open deze bron)
18 aug 1782 - doop - doopinschrijving Driesje Vinke  (open deze bron)
01 mrt 1785 - doop - doopinschrijving Driesje Vinke  (open deze bron)
25 feb 1787 - doop - doopinschrijving Egbert Vincke  (open deze bron)
24 jan 1790 - doop - doopinschrijving Aalt Vinke folio 201 (open deze bron)
20 nov 1791 - doop - doopinschrijving Hendrikje Vinke  (open deze bron)
23 nov 1804 - begraafregister - begraafinschrijving Jan Vinke  (open deze bron)
13 mrt 1813 - huwelijksakte - huwelijksakte Aalt Jansen Vinke en Hendrike Egberts Hagen  (open deze bron)
02 dec 1814 - huwelijksakte - huwelijksakte Egbert Vinke en Jennetje Hendriks Hogeboom  (open deze bron)
11 jul 1818 - huwelijksakte - huwelijksakte Beerd Klomp en Hendrikje Vinke  (open deze bron)
24 aug 1826 - overlijdensakte - overlijdensakte Aalt Vinke  (open deze bron)

Copyright © 2023, A.T. Westendorp