Fenneken ten Wierike (1779-1821)
zonder beroep
42 jaar
 

dochter van Jannes ter Wierink en Janna Lucas
echtgenote van Willem Westendorp

Vermeldingen

 • is Nederduits Gereformeerd gedoopt op 25 april 1779 te Almelo.
  • vader: haar vader Jannes ter Wierink
  • moeder: haar moeder Janna Lucas
 • Gemma te Wierike is moeder van Johannes Westendorp op 31 juli 1803 te Zwolle.
 • Fennigjen te Wiereke is moeder van Geertruijd Westendorp op 9 maart 1806 te Zwolle.
 • Fennegien te Wierke is moeder van Jan Westendorp op 28 maart 1808 te Zwolle.
 • Fennegien te Wierke is moeder van Harmanna Westendorp op 8 april 1810 te Zwolle.
 • Fennigjen te Wierke, te Zwolle, is moeder van Helena Westendorp op 17 januari 1812 te Zwolle.
 • Fennetje Wierke, te Zwolle, is moeder van Johanna Westendorp op 21 maart 1815 te Zwolle.
 • Fennigje ter Wierik, te Zwolle, is moeder van N.N. Westendorp op 8 juni 1816 te Zwolle.
 • Fennigje te Wierke, te Zwolle, is moeder van N.N. Westendorp op 28 augustus 1818 te Zwolle.
 • zonder beroep wonende Kromme Jak nummer 171 te Zwolle, is overleden op 18 september 1821 des morgens half 1 uur te Zwolle.
 • is als overleden aangegeven op 18 september 1821 te Zwolle.
  • aangever: haar zwager Johannes Westendorp
  • aangever: Roelof Vos
  • partner: haar man Willem Westendorp
 • wordt als moeder bruidegom vermeld op 3 mei 1826 te Zwolle.
 • wordt als moeder bruid vermeld op 17 juli 1828 te Zwolle.
 • wordt als moeder bruid vermeld op 5 november 1835 te Zwolle.
 • Fennigje te Wierke wordt als moeder bruid vermeld op 3 mei 1838 te Zwolle.
 • Fennegien te Wierke is vooroverleden partner van Willem Westendorp op 27 januari 1866 te Zwolle.


Woonplaatsen

  in 1812     moeder     Zwolle    
  in 1816     moeder     Zwolle     Kromme Jak nummer 171

Beroepen

  in 1821     overlijden     zonder beroep  

Bronnen

25 apr 1779 - doopinschrijving Fenneken ter Wierink (open deze bron)
31 jul 1803 - doopinschrijving Johannes Westendorp (open deze bron)
9 mrt 1806 - doopinschrijving Geertruijd Westendorp (open deze bron)
28 mrt 1808 - doopinschrijving Jan Westendorp (open deze bron)
8 apr 1810 - doopinschrijving Harmanna Westendorp (open deze bron)
17 jan 1812 - geboorteakte Helena Westendorp (open deze bron)
21 mrt 1815 - geboorteakte Johanna Westendorp (open deze bron)
8 jun 1816 - overlijdensakte doodgeboren zoon Willem Westendorp (open deze bron)
28 aug 1818 - overlijdensakte doodgeboren zoon Willem Westendorp (open deze bron)
18 sep 1821 - overlijdensakte Fennigje ter Wierke (open deze bron)
3 mei 1826 - huwelijksakte Johannes Westendorp en Aaltjen Meijlink (open deze bron)
17 jul 1828 - huwelijksakte Johannes van Veen en Geertruijd Westendorp (open deze bron)
5 nov 1835 - huwelijksakte Hendrijkes Wolf en Harmanna Westendorp (open deze bron)
3 mei 1838 - huwelijksakte Jacobus van Marle en Helena Westendorp (open deze bron)
27 jan 1866 - overlijdensakte Willem Westendorp (open deze bron)

Copyright © 2020, A.T. Westendorp