Reijnier Westendorp (1794-?)
dienstbode
 

zoon van Arent Westendorp en Hester Tiggelaar
echtgenoot van Joanna van der Pigge

Vermeldingen

 • is geboren op 18 november 1794 te Haarlem.
 • is Nederduits Gereformeerd gedoopt op 21 november 1794 te Haarlem.
  • vader: zijn vader Arent Westendorp
  • moeder: zijn moeder Hester Tiggelaar
 • schoenmakersknecht te Amsterdam, is aangever van geboorte (vader) van Arend Johannes Westendorp op 1 februari 1816 te Amsterdam.
 • koetsier te Amsterdam, is vader van Maria Johanna Westendorp op 5 augustus 1818 te Amsterdam.
 • dienstbode te Amsterdam, is bruidegom op 29 september 1824 te Amsterdam.
 • logementsknecht te Amsterdam, is aangever van geboorte (vader) van Reintje Westendorp op 9 mei 1826 te Amsterdam.
 • koffiehuisknecht te Amsterdam, is aangever van geboorte (vader) van Jansje Westendorp op 25 oktober 1827 te Amsterdam.
 • wonende Oosterburgervoorstraat nummer 128 te Amsterdam, wordt als echtgenoot vermeld op 16 februari 1856 te Amsterdam.
 • koffiehuisknecht wonende te Amsterdam, wordt als vader bruid vermeld op 19 maart 1856 te Amsterdam.


Woonplaatsen

  in 1816     aangever geboorte     Amsterdam    
  in 1818     vader     Amsterdam     Schoutensteeg nummer 20 k-2
  in 1824     bruidegom     Amsterdam    
  in 1826     aangever geboorte     Amsterdam     Kleine Oostenburgerstraat nummer 6
  in 1856     vermelding     Amsterdam     Oosterburgervoorstraat nummer 128
  in 1856     vermelding     Amsterdam    

Beroepen

  in 1816     aangever geboorte     schoenmakersknecht  
  in 1818     vader     koetsier  
  in 1824     bruidegom     dienstbode  
  in 1826     aangever geboorte     logementsknecht  
  in 1827     aangever geboorte     koffiehuisknecht  

Bronnen

21 nov 1794 - doopinschrijving Reijnier Westendorp (open deze bron)
1 feb 1816 - geboorteakte Arend Johannes Westendorp (open deze bron)
5 aug 1818 - geboorteakte Maria Johanna Westendorp (open deze bron)
29 sep 1824 - huwelijksakte Reijnier Westendorp en Joanna van der Pigge (open deze bron)
9 mei 1826 - geboorteakte Reintje Westendorp (open deze bron)
25 okt 1827 - geboorteakte Jansje Westendorp (open deze bron)
16 feb 1856 - overlijdensakte Joanna van der Pigge (open deze bron)
19 mrt 1856 - huwelijksakte Willem Ide en Jansje Westendorp (open deze bron)

Copyright © 2020, A.T. Westendorp