Jan Kamp (1851-1938)
arbeider
87 jaar
 

zoon van Jan Kamp en Aleijda Kleibrink
echtgenoot van Gesina van Ommen

Vermeldingen

 • is geboren op 13 september 1851 des morgens 7 uur te Hattem (wijk C nummer 1).
 • is als geboren aangegeven op 13 september 1851 te Hattem.
  • aangever: zijn vader Jan Kamp
  • getuige: zijn behuwd oom Gerhardus Foks
  • getuige: zijn oom Hendrik Kamp
  • moeder: zijn moeder Aleijda Kleibrink
 • wordt als erfgenaam vermeld op 15 juli 1865 te Gemeente Zalk en Veecaten.
 • boerenknecht te Kamperveen, is bruidegom op 6 november 1874 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is vader van N.N. Kamp op 18 april 1876 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Jan Kamp op 16 augustus 1877 te Kamperveen.
 • wonende te Zalk, wordt vermeld voor 29 november 1877 te Gemeente Kamperveen.
 • arbeider wonende wijk C nummer 31 te Gemeente Kamperveen, wordt als hoofd vermeld tussen 29 november 1877 en 24 november 1879 te Gemeente Kamperveen (religie N.H. is doorghestreept en vervangen door C.G.).
 • wonende te Wissel, wordt vermeld na 24 november 1879 te Gemeente Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Aart Kamp op 2 februari 1880 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Willem Kamp op 31 oktober 1882 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Aleid Kamp op 31 december 1884 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Willemina Kamp op 27 april 1888 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is vader van Willemina Kamp op 24 juli 1889 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Hendrik Kamp op 29 juli 1890 te Kamperveen.
 • arbeider te Kamperveen, is aangever van geboorte (vader) van Jannes Kamp op 15 april 1893 te Kamperveen.
 • arbeider te Zalk, is aangever van geboorte (vader) van Wilhelmina Kamp op 18 september 1896 te Zalk en Veecaten.
 • arbeider te Gemeente Zalk en Veecaten, is huwelijksgetuige (zwager bruidegom) van Barend van Ommen en Jannigjen Westendorp op 27 augustus 1903 te Gemeente Kampen.
 • steenarbeider wonende te Gemeente Zalk en Veecaten, wordt als vader bruidegom vermeld op 5 november 1903 te Gemeente Zalk en Veecaten.
 • arbeider wonende te Gemeente Zalk en Veecaten, wordt als vader bruidegom vermeld op 4 mei 1905 te Gemeente Kampen.
 • arbeider wonende te Zalk en Veecaten, wordt als vader bruidegom vermeld op 3 mei 1906 te Kampen.
 • arbeider wonende te Gemeente Kampen, wordt als vader bruidegom vermeld op 11 mei 1911 te Gemeente Kampen.
 • arbeider te Gemeente Zalk en Veecaten, is vader van Aart Kamp op 7 december 1912 te Gemeente Kampen.
 • vrachtrijder wonende te Gemeente Zalk en Veecaten, wordt als vader bruidegom vermeld op 15 mei 1913 te Gemeente Kampen.
 • wonende Kalverhekkenweg nummer 13 te Kampen, wordt als hoofd vermeld na 1915 te Kampen.
 • wonende te Zalk en Veecaten, wordt vermeld voor 14 mei 1915 te Kampen.
 • steenfabrieksarbeider wonende Boven Nieuwstraat nummer 15 te Kampen, wordt als hoofd vermeld op 14 mei 1915 te Kampen.
 • arbeider wonende te Kampen, wordt als vader bruid vermeld op 18 mei 1916 te Gemeente Kampen.
 • fabrieksarbeider wonende te Gemeente Kampen, wordt als vader bruidegom vermeld op 16 oktober 1918 te Naarden.
 • wonende Morrensteeg nummer 14 beneden te Kampen, wordt als hoofd vermeld voor 1936 te Kampen.
 • zonder beroep wonende Kalverhekkenweg nummer 18 achter te Kampen, wordt als hoofd vermeld in 1936 te Kampen.
 • zonder beroep wonende Kalverhekkenweg nummer 18 achter te Kampen, wordt als hoofd vermeld in 1938 te Kampen.
 • zonder beroep wonende Kalverhekkenweg nummer 18 te Kampen, is overleden op 25 oktober 1938 namiddags om 11 uur te Kampen (bijgeschreven: Gereformeerde kerk, was vroeger arbeider gasfabriek).
 • is als overleden aangegeven op 27 oktober 1938 te Kampen.
  • aangever: Nicolaas van Dooren
  • partner: zijn vrouw Gesina van Ommen
 • is begraven na 27 oktober 1938 te IJsselmuiden.


Woonplaatsen

  in 1874     bruidegom     Kamperveen    
  in 1876     vader     Kamperveen     de Zande, wijk C nummer 26
  in 1877     aangever geboorte     Kamperveen     wijk C nummer 31
  voor 1877     vermelding     Zalk    
  tussen 1877 en 1879     vermelding     Gemeente Kamperveen     wijk C nummer 31
  na 1879     vermelding     Wissel    
  in 1880     aangever geboorte     Kamperveen     wijk C nummer 39
  in 1896     aangever geboorte     Zalk     wijk A nummer 27
  in 1903     huwelijksgetuige     Gemeente Zalk en Veecaten    
  in 1906     vermelding     Zalk en Veecaten    
  in 1911     vermelding     Gemeente Kampen    
  in 1912     vader     Gemeente Zalk en Veecaten    
  na 1915     vermelding     Kampen     Kalverhekkenweg nummer 13
  voor 1915     vermelding     Zalk en Veecaten    
  in 1915     vermelding     Kampen     Boven Nieuwstraat nummer 15
  in 1916     vermelding     Kampen    
  in 1918     vermelding     Gemeente Kampen    
  voor 1936     vermelding     Kampen     Morrensteeg nummer 14 beneden
  in 1936     vermelding     Kampen     Kalverhekkenweg nummer 18 achter

Beroepen

  in 1874     bruidegom     boerenknecht  
  in 1876     vader     arbeider  
  in 1903     vermelding     steenarbeider  
  in 1905     vermelding     arbeider  
  in 1913     vermelding     vrachtrijder  
  in 1915     vermelding     steenfabrieksarbeider  
  in 1916     vermelding     arbeider  
  in 1918     vermelding     fabrieksarbeider  
  in 1936     vermelding     zonder beroep  

Bronnen

13 sep 1851 - geboorteakte - geboorteakte Jan Kamp  (open deze bron)
1861 - bevolkingsregister - bevolkingsregister 1861 - 1879 : Jan Kamp  (open deze bron)
15 jul 1865 - memorie van successie - memorie van successie Willem Kamp  (open deze bron)
06 nov 1874 - huwelijksakte - huwelijksakte Jan Kamp - Gesina van Ommen  (open deze bron)
18 apr 1876 - overlijdensakte - overlijdensakte doodgeboren dochter Jan Kamp  (open deze bron)
16 aug 1877 - geboorteakte - geboorteakte Jan Kamp  (open deze bron)
02 feb 1880 - geboorteakte - geboorteakte Aart Kamp  (open deze bron)
31 okt 1882 - geboorteakte - geboorteakte Willem Kamp  (open deze bron)
31 dec 1884 - geboorteakte - geboorteakte Aleid Kamp  (open deze bron)
27 apr 1888 - geboorteakte - geboorteakte Willemina Kamp  (open deze bron)
24 jul 1889 - overlijdensakte - overlijdensakte Willemina Kamp  (open deze bron)
29 jul 1890 - geboorteakte - geboorteakte Hendrik Kamp  (open deze bron)
15 apr 1893 - geboorteakte - geboorteakte Jannes Kamp  (open deze bron)
18 sep 1896 - geboorteakte - geboorteakte Wilhelmina Kamp  (open deze bron)
27 aug 1903 - huwelijksakte - huwelijksakte Barend van Ommen - Jannigjen Westendorp  (open deze bron)
05 nov 1903 - huwelijksakte - huwelijksakte Jan Kamp en Jacoba van Uchteren  (open deze bron)
04 mei 1905 - huwelijksakte - huwelijksakte Aart Kamp en Geertje Groen  (open deze bron)
03 mei 1906 - huwelijksakte - huwelijksakte Willem Kamp - Grietje Stijf  (open deze bron)
11 mei 1911 - huwelijksakte - huwelijksakte Aleid Kamp en Hendrikje Korenberg  (open deze bron)
07 dec 1912 - overlijdensakte - overlijdensakte Aart Kamp  (open deze bron)
15 mei 1913 - huwelijksakte - huwelijksakte Hendrik Kamp en Marrigje Stijf  (open deze bron)
1915 - gezinskaart - gezinskaart 1910 - 1936 : Jan Kamp (1851)  (open deze bron)
18 mei 1916 - huwelijksakte - huwelijksakte Jakob Klumpje en Wilhelmina Kamp  (open deze bron)
16 okt 1918 - huwelijksakte - huwelijksakte Jannes Kamp en Petronella Francina van Zanten  (open deze bron)
1938 - publicatie - Alphabetische naamlijst van gezinshoofden wonende in de gemeente Kampen bladzijde 62 (open deze bron)
27 okt 1938 - overlijdensakte - overlijdensakte Jan Kamp  (open deze bron)

Copyright © 2021, A.T. Westendorp