opgemaakt met Haza-21 - 30 okt 2021PROJECT VLOEDDIJK KAMPEN

  Dit is een publicatie van André Westendorp


Genealogie

Algemeen

 Register van familienamen en patroniemen
 Register van voornamen
 Register van bronnen
 Gebouwen
 Percelen
 Overzichtskaart van gebouwen en graven
 Overzichtskaarten van bezit per eigenaar