Projecten

Af en toe heb ik me ook met genealogieën bezig gehouden die niet to mijn familie behoren. Tevens heb ik me in de afgelopen jaren naast genealogie ook bezig gehouden met allerlei onderwerpen, o.a. lokale geschiedenis binnen de huidige gemeente Kampen.
Soms zijn deze onderzoeken afgerond, soms ben ik nog volop mee bezig.
In dit deel van mijn website heb ik een aantal van deze ‘projecten’ opgenomen.

Kwartierstaat Muijen

Op verzoek ben ik bezig met het uitzoeken van een bijzondere kwartierstaat van de familie Muijen.

Grafhorst

Dit onderzoek wat nog in de beginfase is bevat bewoningsgeschiedenis van het stadje Grafhorst. Uitgangspunt hierbij is het begin van het kadaster waarbij de zgn. OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) een belangrijk onderdeel vormen.
Dit project is onderdeel van een verder onderzoek binnen de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en zal t.z.t. ook op de website van deze vereniging beschikbaar komen.
Het onderzoek is een behoorlijke klus. Om enigszins bezig te zijn met die (oude) panden waar belangstelling voor is probeer ik dit zoveel mogelijk vanuit aanvragen te onderzoeken. Wie belangstelling voor een familie of pand heeft in/uit Grafhorst kan dit via het contactformulier aan mij doorgeven. De op dit moment beperkte gegevens die ik heb uitgezocht zijn via de link ‘Grafhorst’ in het menu projecten te bekijken.

Kampen, de binnenstad

‘Binnenstad Kampen’ is een omvangrijk project en staat nog aan het begin. Het is een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de binnenstad van de stad Kampen. Naast de OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) van het kadaster fungeert ook het omvangrijk onderzoek van wijlen Henk v.d.Hoven als uitgangspunt. Dit is aangevuld met diverse bronnen zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, archieven van notarissen, oud rechterlijke archieven, etc.
Dit project is onderdeel van een verder onderzoek binnen de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en zal t.z.t. ook op de website van deze vereniging beschikbaar komen.
De op dit moment beperkte gegevens die ik heb uitgezocht zijn via de link ‘binnenstad Kampen’ in het menu projecten te bekijken.
Wie belangstelling voor een familie of pand heeft in de binnenstad van Kampen kan dit via het contactformulier aan mij doorgeven.

Valthermond

Mijn vrouw is geboren en opgegroeid in Valthermond, een dorp ten noorden van Emmen. Voor dit dorp ben ik bezig om de bewoningsgeschiedenis in kaart te brengen. Dit is een enorme klus. Om enigszins bezig te zijn met die (oude) panden waar belangstelling voor is probeer ik dit zoveel mogelijk vanuit aanvragen te onderzoeken. Wie belangstelling voor een familie of pand heeft in/uit Valthermond kan dit via het contactformulier aan mij doorgeven. De op dit moment beperkte gegevens die ik heb uitgezocht zijn via de link ‘Valthermond’ in het menu projecten te bekijken.

Vinke

In de kwartierstaat van een van mijn kleindochters komt vrij snel de familie Vinke uit Kampen voor. Gedurende het onderzoek bleek dat dit een bijzondere familie is om verder uit te zoeken. Ik heb dan ook op mijn website pagina’s opgenomen voor de genealogie van deze familie.
Vanuit Kampen terug in de tijd zoekend kwam ik uit in Harderwijk waar de familie, toen aangeduid met de geslachtsnaam Vinck, vooraanstaande posities heeft bekleed.
De eerste resultaten van dit verdere onderzoek zijn te vinden via de link ‘genealogie Vinke’ in het menu projecten te bekijken.

IJsselmuiden

Dit onderzoek wat nog in de beginfase is bevat bewoningsgeschiedenis van IJsselmuiden. Uitgangspunt hierbij is het begin van het kadaster waarbij de zgn. OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) een belangrijk onderdeel vormen.
Dit project is onderdeel van een verder onderzoek binnen de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en zal t.z.t. ook op de website van deze vereniging beschikbaar komen.
Voor dit project heb ik een aparte website gemaakt. Klik hier om naar deze website te gaan.

Zalk en Veecaten

Dit onderzoek wat nog in de beginfase is bevat bewoningsgeschiedenis van Zalk. Uitgangspunt hierbij is het begin van het kadaster waarbij de zgn. OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) een belangrijk onderdeel vormen.
Dit project is onderdeel van een verder onderzoek binnen de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en zal t.z.t. ook op de website van deze vereniging beschikbaar komen.
Voor dit project heb ik aparte website gemaakt. Klik hier om naar deze website te gaan.