Sporen uit het verleden

Reeds een aantal decennia ben ik bezig met onderzoek naar mijn familie en aanverwante families. Vele feiten heb ik daardoor gevonden, waardoor langzaam een beeld van mijn familie is ontstaan. Het wordt nu tijd om al deze informatie vast te gaan leggen. Daarbij is het voor mij ook belangrijk om de lokale historische context in ogenschouw te nemen.

Gedurende mijn onderzoeken werd mij duidelijk dat er meer sporen uit het verleden te vinden zijn dan dat ik dacht. Vaak wordt gedacht dat over ‘arme’ mensen weinig tot niets te vinden is. Dat blijkt een onjuiste gedachte te zijn. Uit mijn verhalen zal blijken dat soms aardig wat feiten over de onderlaag van de bevolking te vinden is waardoor toch enigszins een beeld gevormd kan worden over het leven van onze voorouders. Sporen kunne feiten zijn in geschreven documenten, maar bijvoorbeeld ook nagelaten sporen in het landschap of panden. Alle vertellen ze een verhaal waarbij mensen een rol hebben gespeeld. En juist die verhalen geplaatst in de tijd waar men leefde is mij gedurende mijn onderzoeken steeds meer gaan boeien.

Ik heb daarom besloten om korte artikelen te gaan schrijven waarbij ik sporen van mijn voorouders vastleg in een verhaal. Elk artikel zal gaan over een persoon of gezin, een aantal generaties van een familie of soms over een specifiek pand. Allemaal in verband gebracht met sporen die mijn familie heeft nagelaten.

De volgende verhalen heb ik geplaatst om te lezen. Vanzelfsprekend zijn op- en aanmerkingen bij mij van harte welkom. Deze zijn naar mij te sturen via mijn contactformulier.
Sporen uit het verleden 1 : de eerste Westendorp in IJsselmuiden